3. Thời gian thực hiện dịch vụ bao lâu?

Thường trung bình thời gian cho mỗi dịch vụ chỉ khoảng 30 phút đến 60 phút, 1 vài dịch vụ có thể lâu hơn nếu nhiều dịch vụ cùng 1 lúc nhưng thường không quá 2 tiếng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *